Tôi đang chạy google chrome trên FreeBSD, phần 2

Sau khi thử nghiệm một số chi tiết và googling tôi thấy một số gợi ý trong Wine AppDB. Rõ ràng tôi cần một số của DLL từ microsoft và một số lập luận thêm rượu vang để có được tiếp tục. Để có được winetricks sử dụng và winetricks của DLL cần cabextract để cài đặt đầu tiên.

Vì vậy, đây là những gì tôi đã tiếp tục xuống đường để một chrome làm việc trên FreeBSD:

 % Su 
 #cd / usr / ports / trình lưu trữ / cabextract 
 # Thực hiện cài đặt 
 # Exit 
 % Rehash 
 % Wget http://www.kegel.com/wine/winetricks 
 % Sh ./winetricks riched20 riched30 
 % Rượu "$ HOME / .wine / drive_c / windows / profiles / $ USER / Local Settings / Application
     Dữ liệu / Google / Chrome / Application / chrome.exe "--new-http --in-process-plugins" 

Bây giờ tôi quản lý để đi đến www.slashdot.org và lừa bóng qua chuyển hướng đầu tiên (đó gửi cho bạn để slahdot.org) và slashdot bắt đầu làm trước khi chrome bị rơi.

chrome running on FreeBSD, crash after starting to render slashdot.org

chrome chạy trên FreeBSD, vụ tai nạn sau khi bắt đầu để render slashdot.org

Từ sản lượng rượu nó có vẻ như có một số vấn đề với khóa mà không được thực hiện trong rượu vang nào, nhưng tôi sẽ bắt đầu đào vào đó và nhìn thấy nơi mà tôi sẽ kết thúc. Điều tiếp theo để thử là để kiểm tra FreeBSD thư viện luồng khác nhau và xem những gì có thể làm cho chúng ta.

Tôi sẽ giữ cho bạn đăng khi biết thêm là có sẵn, nên giữ một mắt trên RSS-nguồn cấp dữ liệu của tôi.

 1. 1 Trackback (s)

 2. 04 tháng 9 2008: Chạy Google Chrome trên FreeBSD | FreeBSD - Giant chưa biết

Đăng một Nhận xét