Tôi đang chạy google chrome trên FreeBSD, phần 2

Sau khi thử nghiệm một số chi tiết và googling tôi thấy một số gợi ý trong Wine AppDB. Rõ ràng tôi cần thiết của một số DLL từ microsoft và một số lập luận cho thêm rượu vang để có được tiếp tục. Để có được winetricks sử dụng và winetricks của DLL cần cabextract để cài đặt đầu tiên.

Vì vậy, đây là những gì tôi đã tiếp tục xuống đường để làm việc trên một chrome FreeBSD:

 % Su 
 #cd / usr / ports / lưu trữ / cabextract 
 # Thực hiện cài đặt 
 # Exit 
 % Rehash 
 % Wget http://www.kegel.com/wine/winetricks 
 % Sh ./winetricks riched20 riched30 
 % Rượu "$ HOME / .wine / drive_c / windows / profiles / $ USER / Local Settings / Application
     Dữ liệu / Google / Chrome / Application / chrome.exe "--new-http --in-process-plugins" 

Bây giờ tôi quản lý để đi đến www.slashdot.org và nhận qua chuyển hướng đầu tiên (Điều đó gửi cho bạn để slahdot.org) và Slashdot bắt đầu để render trước chrome bị rơi.

chrome running on FreeBSD, crash after starting to render slashdot.org

chrome chạy trên FreeBSD, sụp đổ sau khi bắt đầu để render slashdot.org

Từ sản lượng rượu nó có vẻ như có một số vấn đề với khóa đó không được thực hiện trong rượu vang nào, nhưng tôi sẽ bắt đầu đào vào đó và nhìn thấy nơi mà tôi sẽ kết thúc. Điều tiếp theo cần cố gắng là để kiểm tra FreeBSD thư viện luồng khác nhau và xem những gì mà có thể làm cho chúng ta.

Tôi sẽ giữ cho bạn đăng khi biết thêm là có sẵn, nên giữ một mắt trên RSS-feed của tôi.

 1. 1 Trackback (s)

 2. Ngày 4 tháng 9 năm 2008: Chạy Google Chrome trên FreeBSD | FreeBSD - Giant chưa biết

Đăng một Nhận xét